Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

ΕΡΧΟΝΤΑΙ - Ηλεκτρονικές κατασχέσεις λογαριασμών και άνοιγμα θυρίδων

mikroskopio
Το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2016 έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει σαρωτικούς φορολογικούς ελέγχους.
Στόχος είναι η μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων, η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και καταπολέμηση της φοροδιαφυγή, η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και η προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και η αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
Το σχέδιο της ΓΓΔΕ προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν 52.200 έλεγχοι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και πιο συγκεκριμένα προβλέπει:
διενέργεια 400 ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ).
600 ελέγχους από το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)
3.400 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες.
300 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)
15.700 μερικούς ελέγχους από τις εφορίες (μερικός έλεγχος γίνεται κατά κύριο λόγο σε ΦΠΑ ή σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα)
1.600 μερικών ελέγχων από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)
2.000 ελέγχων υποθέσεων Κεφαλαίου (πχ κληρονομιών κλπ)
25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις εφορίες (πχ έκδοση αποδείξεων κλπ) τουλάχιστον
3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις υπηρεσίες είσπραξης και διασφάλισης δημοσίων εσόδων (ΥΕΔΔΕ)
200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και ΦΠΑ
Παράλληλα, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει και τη διενέργεια 51.180 τελωνειακών ελέγχων που αφορούν:
6.000 εκ των υστέρων ελέγχους παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών
5.000 εκ των υστέρων τελωνειακούς ελέγχους
35.000 τελωνειακούς ελέγχους δίωξης
5.000 ελέγχους από τις κινητές ομάδες ελέγχου για την παράνομη διακίνηση αγαθών 180 ελέγχους από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη των τελωνείων
Επιπλέον, προβλέπεται και μια σειρά νέων δράσεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Ειδικότερα προβλέπεται:
η σταδιακή ανάπτυξη και υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου
η προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών
η ενίσχυση των ελεγκτικών υπηρεσιών με ειδικό λογισμικό για την καταπολέμηση της απάτης στο ΦΠΑ
η δημιουργία μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης φορολογουμένων σε περιπτώσεις που παραβιάζουν τη φορολογική νομοθεσία
ο εντοπισμός με ηλεκτρονικό τρόπο όσων επιτηδευματιών πληρώνονται με πλαστικό χρήμα χωρίς να εκδίδουν αποδείξεις λιανικών πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών
εμπλουτισμός του μητρώου off-shore εταιρειών εντοπισμός φορολογούμενων οι οποίοι χωρίς να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας, δραστηριοποιούνται οικονομικά, κυρίως μέσω διαδικτύου εντοπισμός φορολογούμενων που δεν έχουν υποβάλει δήλωση Ε9 (δήλωση ακινήτων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου